Skip to main content

Yüz Yüze Eğitim 2 Ağustos’ta Başlıyor

27.07.2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan bildiri doğrultusunda 26.07.2021 tarihinden önce dil eğitimi için Malta’ya varmış ve geçerli bir aşı sertifikası sunabilen tüm öğrenciler 02.08.2021 tarihi itibariyle yüz yüze eğitime geçiş yapabileceklerdir. Bu kriteri sağlayamayan öğrenciler ise Malta’da bulundukları süre zarfından online eğitim almaya devam edeceklerdir. Hali hazırda Malta’da bulunan öğrencilere Malta Hükümeti tarafından istekleri doğrultusunda aşı olma hakkı tanınmıştır. Malta’da uygulanan aşı pfizer&biontech aşısı olup 2 doz şeklinde uygulanmaktadır.

Malta’ya seyahatler Malta Hükümeti’nce kabul edilen aşırlardan herhangi birini (Türkiye’de uygulanan pfizer&biontech aşısı kabul edilen aşılar arasında yer almaktadır) yeterli dozda (pfizer&biontech aşısı için 2 doz) olmuş kişiler, 2. doz aşılarını oldukları günden sonraki 15. gün itibariyle Malta’ya seyahat edebilmektedirler. Bu koşullarda öğrencilere herhangi bir karantina uygulanmamaktadır.

Aşı koşulunu sağlayamayan öğrenciler için ise karantina uygulaması söz konusudur. Bu konuda daha detaylı bilgi için önceki duyurumuzu inceleyebilirsiniz.

Malta’ya henüz seyahat etmemiş ancak yakın zamanda seyahat etmeyi planlayan öğrenciler güncel uygulamaya göre Malta’ya varışlarının akabinde online eğitim alacaktır. Malta’da bulunan dil okulları ile hükümet arasında bu konuya ilişkin diyaloglar sürmekte olup, yakın zamanda aşı sertifikasına sahip olan tüm öğrencilerin (eski ve/veya yeni öğrenciler) yüz yüze eğitime geçiş yapmaları beklenmektedir, ancak bu konuda henüz resmi açıklama yapılmış değil.

Güncel uygulamalar doğrultusunda dil eğitimi kapsamında vize başvuruları halen kabul edilmemektedir.