Skip to main content

Erasmus Staj Nedir?

Erasmus Staj programı, Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin Erasmus kapsamındaki ülkelerde bulunan işletmeler staj yapabildiği, staj süreleri boyunca üniversiteleri vasıtasıyla Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan aylık 400 €, 500 € veya 600 € hibe alabildikleri programdır.  Programın tam adı Erasmus Staj Hareketliliği’dir. Bu noktada Erasmus olarak bilinen programın aslında ikiye ayrıldığını ve birinin Erasmus Öğrenim Hareketliliği, diğerinin ise Erasmus Staj Hareketliliği olduğunu söylemek kavram karmaşasını ortadan kaldırmak açısından faydalı olacaktır.

Erasmus Staj programı kapsamında öğrenciler, Avrupa’da bulunan Erasmus programının kapsadığı ülkelerden (Malta da bu ülkelerden biridir.) herhangi birinde kendi buldukları işletmelerde zorunlu olan veya olmayan stajlarını gerçekleştirebilirler. Eğer kendi üniversitelerinde zorunlu stajları var ise, Erasmus Staj programını zorunlu staj yerine saydırabilir, eğer zorunlu stajları yok ise isteğe bağlı olarak staj yapabilirler. Staj sürecine ilişkin kriterler, süreç, başvuru tarihleri, hazırlanacak evraklar ya da diğer detaylar üniversiteden üniversiteye farklı olabilir, ancak genel olarak standart olan detaylara ilişkin bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.

Erasmus Staj Hareketliliği ile ilgili bilinmesi gereken bazı önemli noktalar aşağıdaki gibidir;

– Erasmus Staj programı Türkiye’de Avrupa Birliği Bakanlığı’na bağlı Ulusal Ajans tarafından yönetilir. Yani programın Türkiye’deki yetkili mercii Ulusal Ajans’tır. Bu noktada üniversitelerin işlevi ise, öğrencilerin koordinasyonunu sağlamaktır.

– Hibe miktarı Erasmus Öğrenim Hareketliliği’ne göre 100 € daha fazladır. Örneğin Malta’da erasmus öğrenim hareketliliği hibe miktarı aylık 500 € iken, Erasmus Staj Hareketliliği için 600 €’dur. Örneğin; Malta’da 3 ay süreyle staj yapan bir öğrenci toplamda 1800 € hibe (geri ödemesizdir) alır.

– Staj yapılacak iş yerlerini öğrenciler kendileri bulmalı, gerekli tüm yazışmaları, vize işlemlerini ya da konaklama organizasyonu gibi süreçleri kendisi halletmelidir. Erasmus Öğrenim Hareketliliği’nde üniversitelerin karşılıklı anlaşmaları söz konusu iken Erasmus Staj Hareketliliği’nde üniversitelerin bu konuda bir desteği veya anlaşması bulunmamakta, öğrenciler tüm operasyonu kendi başlarına halletmek durumundadır. MaltaVista olarak biz, Malta’da staj yapmak isteyen kişilere ihtiyaç duydukları noktalarda hizmet sunuyoruz. Detaylı bilgi için lütfen yazımızı okumaya devam ediniz.

– Staj süresi birçok üniversitede 2 ay ile 12 ay arasında yapılabilir. Bazı üniversitelerde ve özellikle yüksek okullarda 2 aylık alt limit daha da kısaltılabilmektedir.

– Yalnızca örgün öğrenim öğrencileri Erasmus Staj programından faydalanabilirler, Ancak henüz Türkiye’deki tüm üniversiteler Erasmus+ kapsamında yetkilendirilmiş değildir. Bunun için üniversitelerin Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi’ne sahip olması gerekmektedir. Eğer kendi üniversitenizin programa dahil olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız üniversitenizin uluslararası ilişkiler ofisine danışabilirsiniz.

– Erasmus programına katılmak için gerekli şartlar arasında en az 2.2 (4 üzerinden) not ortalaması ve temel düzeyde yabancı dil bilgisi istenmektedir. Bu durum bazı üniversitelerde farklılık gösterebilir veya üniversitelerin ek talepleri/kriterleri de mevcut olabilir. Not ortalaması için başvuru yapılan dönemdeki aktif akademik not ortalaması, dil seviyesi için ise hazırlık sınıfı mezuniyet puanı, erasmus dil sınavı skoru ya da IELTS, TOEFL veya YDS gibi dil sınavlarının skorlarına bakılır.

– Erasmus Staj kapsamında staj yapılacak işletme için yabancı dil koşulu ile ilgili çok net bir kısıtlama bulunmamaktadır ve genellikle hiçbir işletme sertifika talebinde bulunmaz. Ancak staj yapılan işletmedeki insanlar ile sağlıklı bir iletişim kurabilmek adına dil seviyesinin diyalog kurabilecek düzeyde olması gereklidir ve birçok işletme gerçekleştirdiği Skype mülakatı ile öğrencinin dil seviyesini kontrol eder. MaltaVista olarak öğrencilerimize staj sürecinde sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra talep edilmesi halinde uygun koşullarda dil eğitimi de organize etmekteyiz. Bilindiği üzere Malta, dil eğitimi için oldukça fazla tercih edilen bir ülke ve dil eğitimine ilişkin önemli avantajlar sunuyor. Sonuç olarak bu zamana dek Malta’da erasmus staj kapsamında bulunan birçok öğrencinin eş zamanlı olarak dil eğitimi de aldığını söyleyebiliriz. Hatta, bazen öğrencilerin dil okullarının ekonomik şartlardaki konaklamalarında konaklayıp, bağımsız bir konaklama organizasyonunda ödeyeceği kiranın bütçesi ile konaklama ve eğitimi birlikte karşılayabilme (sezon, süre, kayıt dönemi vb. değişkenlere bağlı olmakla birlikte) imkanına da sahip olduğunu da söyleyebiliriz.

– Erasmus Staj kapsamındaki işletmenin ve/veya staj kapsamının muhakkak ve muhakkak okunmakta olunan bölüm ile ilişkili olması gerekmektedir. Okunulan bölüm ile alakasız olması halinde başvurunun üniversitelerdeki staj komisyonlarınca red edilmesi söz konusudur. Bu kural ile olası naylon stajların önüne geçilmesi ve stajın verimliliğinin maksimize edilmesi hedeflenmektedir.

– Bir öğrenci hem Erasmus Öğrenim Hareketliliği’ne, hem de Erasmus Staj Hareketliliği’ne katılabilir. Burada kriter, 2 programın toplam süresinin en fazla 12 ay olma zorunluluğudur. Bir başka tabirle, bir öğrenci Erasmus programları kapsamında en fazla 12 aylık hibe alabilir. Eğer öğrenci hibe almaksızın katılmak isterse, 12 ay kısıtlaması yoktur. Örneğin 9 ay süreyle öğrenim hareketliliğine katılan bir öğrenci, 3 aylığına staj yapabilir. 12 aylık süre lisans, yüksek lisans ve doktora sürecinde ayrı ayrı uygulanır. Yani yüksek lisansa başlayan bir öğrencinin 12 aylık hakkı sıfırlanmış olur.

– Erasmus Staj programından hibesiz olarak faydalanmak mümkündür. Programın en büyük avantajı öğrencilere hibe sunulması olsa da bazı durumlarda öğrencinin hibe almak için gerekli asgari koşulları sağlayamaması, bazı durumlarda ise yoğun talep dolayısıyla öğrenciye hibe çıkmaması gibi senaryolar gerçekleşebiliyor, lakin bu durum erasmus staj programından faydalanılamayacağı anlamına gelmiyor. Eğer öğrenci, kendi bütçesini finanse edebilecek durumda ise hibe almıyor olması programa katılmasının önünde bir engel değildir. Erasmus Staj programından faydalanmanın vize sürecini kolaylaştırması, yasal olarak staj haricinde yarı zamanlı çalışma iznine sahip olunması, zorunlu staj yerine saydırılması, staj kabulünü kolaylaştırması gibi çeşitli avantajları da vardır. Dolayısıyla Erasmus Staj programına sadece hibe avantajı sağlayan bir program gözüyle bakmamak gerekir.

Erasmus Staj Hareketliliği ile ilgili daha detaylı bilgi için Ulusal Ajans’ın veya üniversitenizin ilgili birimine ait internet sitelerini de inceleyebilirsiniz. Aşağıda, Malta’da Erasmus Staj programına katılan, aynı zamanda dil eğitimi alan bir öğrencimizin Malta’ya ve staja ilişkin röportajını izleyebilirsiniz.

Malta’da Erasmus Staj hakkında

Malta, Erasmus Staj programını araştıran ve faydalanmak isteyen öğrenciler tarafından çoğunlukla yakın mercek altına alınan ülkelerden biri konumundadır. Zira bizler de aldığımız yoğun sorulara, ilgiye ve bilgi taleplerine binaen bu konuda detaylı bir blog yazısı kaleme (klavyeye) almayı gerekli gördük.

Öncelikle yapılacak sağlıklı bir araştırmanın sonucunda Malta’yı doğru şekilde tanımak ve değerlendirmek gereklidir. Her öğrencinin staj sürecinden beklentileri farklıdır ve erasmus staj kapsamında tercih edilebilecek her ülkenin, her şehrin hatta işletmenin sunabilecekleri ve bu doğrultudaki potansiyeli de farklıdır. Öğrencilerin kendi talep ve beklentilerini net şekilde belirlemesi, staj yapılacak ülke ve işletme seçiminde hangi kriterlere göre hareket edilmesi gerektiğine dair ipuçları verecektir. Amaç verimli bir staj süreci ise, planlama en önemli adımdır.

Malta’da özellikle turizm, eğitim, bilişim, pazarlama veya finans gibi sektörler için staj istihdamında avantajlar sağlayan bir ülkedir. Kısaca, hizmet sektörü olarak tanımlayabiliriz. Elbette farklı sektörlerde de staj yapılabilir, lakin her yıl kendi nüfusunun yaklaşık 5 katı turist ağırlayan bir ülkede turizm veya turizmin desteklediği yan sektörler üzerine staj yapmak, öğrencilere güzel tecrübeler kazanma, işi öğrenme veya network edinme gibi hususlarda avantajlar sunacaktır. Bu zamana kadar Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisinden Tıp öğrencisine kadar Malta’da staj yerleştirmeleri yaptık ve sadece Türkiye’den değil Avrupa’nın pek çok ülkesinde Malta’ya gelmek isteyen öğrencilere hizmet sunduk. Ağırlıklı olarak hizmet sektörünün ön planda olduğunu belirtmek gerekir.

Malta’nın öğrencilere sunduklarının başında elbette ki ana dilinin İngilizce olması geliyor. Dolayısıyla, Türkiye gibi İngilizce bilinen ama konuşulamayan bir ülkenin insanları için ana dilin İngilizce olduğu bir ülke, pratik yapma ve konuşma yetisi kazanma imkanı sunuyor. Zaten daha önce staj yaparken dil eğitimi alınabileceğinden bahsetmiştik. Bu konuda detaylı bilgi edinmek için bize ulaşmaktan çekinmeyiniz.

Malta, Türkiye’de dil eğitimi ile özdeşleşmiş bir ada ülkesi olarak anılsa da, Avrupalılar için Malta, bir tatil cennetidir. Sıcak havası, köklü tarihi, güçlü mimarisi, denizi ve kumsalları, etkinlik ve festivalleri, ayrıca Akdeniz insanının kültürü dolayısıyla Malta, hemen her “ölmeden önce gidilmesi gereken yerler” tarzı listelerde kendine yer bulmayı başarmış bir ülke. Unesco dünya mirasları listesine komple bir şehir olarak girmeyi başarmış olan Valletta’nın havasını solumak bile, başlı başlına Malta’ya seyahat etmek için güçlü bir etmen.

Sonuç olarak, yurt dışı seyahatlerini sadece eğitim veya staj çerçevesinde değil, vizyoner bir bakış açısıyla kişinin farklı alanlarda gelişimi ve kültürel etkileşimi gibi kazanımları açısından da değerlendirmek gerekir. Malta, staj yapan bir öğrenci için bir staj yerinden daha fazlasını öğrencilere sunuyor. Buna bir de bir çok Avrupa ülkesine kıyasla ekonomik yaşam koşulları ve geçim masraflarını da dahil edersek, yıllardır Malta’nın gerek eğitim gerekse de staj için tercih edilmesinin güçlü gerekçelerini ortaya koymuş oluyoruz.

Malta’da Erasmus Staj yeri bulma ve MaltaVista’nın Erasmus Staj Programı’ndaki rolü

Erasmus Staj programı kapsamında her şey iyi güzel görünüyor, lakin asıl problem staj yeri bulma üzerinedir. Üniversite öğrencilerinin Türkiye’de dahi staj yeri bulma konusunda sıkıntıları var iken, bu staj yerini Avrupa’daki bir ülkede, hem de belirli kriterler eşliğinde bulmak elbette kolay değildir.

Bu noktada MaltaVista olarak her yıl yüzlerce öğrencinin Malta serüvenlerine eşlik ediyoruz. Staj yerleri bulmak, staj organizasyonu ile ilgili tüm süreçleri yönetmek, resmi yazışmalar ve evrak işlemlerini organize etmek, vize sürecini yönetmek, konaklama ayarlamak ve seyahat süreçlerinde öğrencilerimize destek olmak, ayrıca staj sürecinde danışmanlık hizmetinin yanı sıra staja ilişkin aktif mentörlük gerçekleştirmek sunduğumuz hizmetler arasındadır.

Malta’da staj hakkında detaylı bilgi edinmek için bize ulaşabilir, ayrıca daha detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri ziyaret edebilirsiniz.