Skip to main content
 
 
 

MaltaVista Kalite Politikası;

  • Evrensel standartlara uygun bir kalite yönetim sistemi ile sürekli gelişme ve iyileştirme süreci içinde olacağımız,
  • Standart ve mevzuatların belirlediği şekilde, öğrenci beklenti çizgisinin üzerinde hizmet üretmeye çalışacağımız,
  • Öğrenci beklentileri ve amaçları doğrultusunda, bütçeleri ile orantılı, şeffaf ve doğru danışmanlık hizmeti sunacağımız,
  • Öğrencilerimizin eğitim aldıkları okulların mevcut durumlarını, bu konuya dair dilek ve şikayetleri araştırarak bu süreci en iyilemeye çalışacağımız,
  • Çözüm ortaklığı yürütmekte olduğumuz kurum ve kuruluşlara yönelik, inovatif fikirler ve projeler ile her iki taraf adına değer yaratacağımız,
  • Konsoloslukların vize ve eğitim departmanları ile sürekli iletişim halinde olarak güncel gelişmeleri takip edeceğimiz,
  • Çalışanlarımız arasında karşılıklı güven, saygı, sevgi anlayışı ve iletişimi geliştirerek, yatay hiyerarşinin hakim olduğu huzurlu bir iş ortamı yaratacağımız,
  • Çalışanlarımızın kişisel gelişimine önem vererek, kişisel ve kurumsal gelişim programlarına mümkün olduğunca dahil olacağımız,
  • Uluslararası ağımızı toplumsal fayda üretecek projeler için bir araç olarak kullanacağımız ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin kalkınmasına katkı sağlayacağımız,
  • Sektörel gelişmeleri takip ederek uygun adaptasyonu sağlamaya çalışacağımızdır.