Skip to main content

Dil Okulunun Kalitesi

Kalite oldukça önemlidir ve mümkün mertebe kaliteli kurumları tercih etmek herkesin isteğidir. Kalite kavramını eğitim sürecini bizzat deneyimlemeden kavramak biraz zor olsa da, okullara ilişkin ilk izlenimleriniz, okulların akreditasyonları ve danışman yorumları bu konuda ipuçları verecektir.

Bir okulun kalitesine ilişkin öğrencilerin yaptığı yaygın hatalardan biri, kalitenin ve fiyatın birbirine endeksli değerlendirilmesidir. Altını çizmek isteriz ki, en pahalı olan okul en kaliteli, en ucuz olan okul ise en kalitesiz okul olmayabilir. Somut bir örnek vermek gerekirse, yaz döneminde Malta’nın en pahalı okullarından biri olan X dil okulu, düşük sezon olan kış döneminde uyguladığı promosyon sebebiyle Malta’nın en ucuz okullarından biri haline gelebilmektedir. (Okulun ismini merak eden okurlarımız bize ulaşabilirler.)

Dolayısıyla, sadece fiyat listesine bakarak kaliteye ilişkin çıkarımlarda bulunmak doğru değildir. Fiyatlandırmaya etki eden onlarca etken olabilir. Okulların pazarlama, rekabet ve büyüme stratejileri, marka konumlandırmaları, hizmet standartlarının düzeyi, öğrenci kapasiteleri veya dönemsel satış grafikleri gibi farklı detaylar fiyatlandırmaya ve okulların kampanyalarına etki edebilir. Hizmet kalitesi nihai fiyata etki eden onlarca etmenden sadece bir tanesidir. İşin mutfağına aşina olmadan veya detaylı araştırmadan diğer etmenler fark edilemediğinden kalite-fiyat endeksli düşünmek olağandır ancak bunun doğru olmadığını belirtmek isteriz.

Kalite olgusunun soyut bir kavram olması ve herkesin kalite algısının farklı olması gibi sebeplerle, bu olguyu öğrencinin ihtiyaçlarına uygun olması veya olmaması şeklinde değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Bu yazı, Dil Okulu Seçerken Nelere Dikkat Etmeli? başlıklı yazı dizisinin bir alt maddesidir. Bir sonraki kriter için bkz: Dil Okullarının Promosyonları ve Kampanyaları