Skip to main content

2017 Yılı Malta’da Eğitim İstatistikleri

MaltaVista olarak yaptığımız araştırmalar neticesinde 2017 yılı içerisinde Malta’da dil eğitimi almış olan öğrencilerin verilerini derledik ve yorumladık. “Malta’da çok fazla Türk var!” şeklindeki şehir efsanesi söylemlerin ne derece doğru olduğunu istatistiki veriler eşliğinde gelin birlikte değerlendirelim.

Aşağıda hazırladığımız 4 farklı grafiği bulabilirsiniz. Bu grafikler hazırlanırken yararlanılan veriler Malta’nın resmi istatistik kurumu olan National Statistic Office – Malta tarafından sunulmuş resmi rakamlardır. Bu kurum Türkiye’deki TÜİK ile aynı işi yapmaktadır.

Tüm grafikleri incelemeye erinecek okurlarımız için çok kısa özetlememiz gerekirse, 2017 yılı içerisinde Malta’ya dil eğitimi için başka ülkelerden giden kişi sayısı 87.190‘dır. Türkiye’den gitmiş öğrencilerin sayısı ise sadece 2.397‘dir. (Yaklaşık % 2’ye tekabül etmektedir.)

Peki Türkiye’den Malta’ya giden ve dil eğitimi alan kişi sayısı bu kadar az ise, nasıl oluyor da “Malta’da çok fazla Türk var!” şeklinde bir algı oluşabiliyor? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız, öncelikle aşağıdaki grafiklere bir göz atmanızı, sonrasında ise yazının devamındaki yorumlarımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Grafiklerden de görüldüğü üzere Malta’da eğitim için en yoğun talep %29 oran ile İtalya’dan geliyor. Bu noktada İtalya’nın Malta’ya en yakın komşu ülke olması sanıyoruz ki en büyük etken. 2. sırada %11 ile Almanya, 3. sırada % 10 ile Fransa, sonrasında ise sırasıyla Rusya, Brezilya, Polonya, İspanya, Avusturya, Japonya, İsviçre ve 11. sırada ise Türkiye yer alıyor. Bu oranlar ve sıralama Malta’ya giden öğrenci sayısı baz alınarak hesaplanmıştır. Yazımızın en sonunda 2017 yılında hangi ülkeden Malta’ya kaç öğrenci gittiğine dair net rakamları görebilirsiniz.

Yine grafiklerden aylara göre rakamları, en çok tercih edilen eğitim programlarını ve cinsiyet dağılımını görebilirsiniz. Türkiye özelinde belirtmek istediğimiz 2 husus mevcut.

  1. Genel olarak kadın öğrenci oranı %60, erkek öğrenci oranı %40 iken, Türkiye’de durum tam tersi olup kadın öğrenci oranı %40 (966 kişi), erkek öğrenci oranı %60 (1363 kişi)’tır.
  2. En çok tercih edilen program olan Genel İngilizce programına talep normal şartlarda yaklaşık %71 oranında iken, Türk öğrencilerin bu programa talebi yaklaşık %76 oranındadır. IELTS veya TOEFL gibi sınavlara yönelik kurslarda ise genel oran %6 civarında iken, Türkiye için bu oran neredeyse %1’dir.

Malta'da Çok Türk Var mı?

Peki Türkiye’den Malta’ya giden ve dile eğitimi alan kişi sayısı bu kadar az ise, nasıl oluyor da “Malta’da çok fazla Türk var!” şeklinde bir algı oluşabiliyor?

Bu algının oluşmasının başlıca sebebi eğitim süresi ile ilgilidir. Türkiye’den Malta’ya dil eğitimi amacıyla giden öğrencilerin eğitim süreleri genellikle uzun süreli olmaktadır. Genele bakar isek öğrenci başına alınan eğitim süresinin ortalaması yaklaşık %3’tür. Yani bir İtalyan ya da Alman, sadece 1 veya 2 haftalık süre için (özellikle 15 yaş altı junior programları için) dahi Malta’ya giderek dil eğitimi alabiliyor, ancak Türkiye’den giden öğrencilerde 1-2 hafta gibi süreler çok nadir olmakla birlikte genellikle 8, 12 veya 24 haftalık eğitim süreleri tercih edilmektedir. Bu da Türkiye’den az sayıda kişi Malta’ya gitse de Malta’da kalış süresini uzatacağından dolayı okullar içerisinde zamana bağlı olarak daha fazla Türk öğrenci olmasına yol açmaktadır.

Örneğin, İsviçre’den Malta’daki X okuluna arka arkaya 2’şer haftalık periyotlarda giden 4 öğrenciyi ve Türkiye’den 8 haftalık süreyle giden 1 öğrenciyi düşünelim. 2 aylık süre zarfında okulda bulunan İsviçre’li öğrenci sayısı ile Türk öğrenci sayısı eşit ve 1 olacaktır. Türk öğrencinin okulda bulunduğu 8 hafta boyunca İsviçre’den 4 farklı öğrenci gelmiş ve 2’şer haftalık eğitim almış olabilir. Bu durumda giden öğrenci sayısı bakımından 4 katı şeklinde bir oran olsa da okulda bulunan öğrencilerin milliyet dağılımı bakımından bir fark olmamaktadır.

Bu durum neticesinde istatistiklere göre Malta’daki okulların yıl bazlı Türk öğrenci oranı “Study Travel Network” verilerine göre %7.9’a denk gelmektedir.

En önemli bir diğer etmen ise Türk öğrencilerin dil seviyeleri ile ilgilidir. Türkiye’den Malta’ya giden öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun başlangıç dil seviyesi A1 – A2 veya B1 düzeyinde olmaktadır. Bir çok okulda 6 farklı kur mevcut iken 5. ve 6. kurdaki sınıflarda Türk öğrenci ya çok az olmakta ya da hiç olmamaktadır. Bir örnekle açıklamak gerekirse, X okulundaki A2 seviyesindeki sınıfta 12 öğrenciden 3’ü Türk olur iken, C1 seviyesindeki sınıfta 11 öğrenciden hiçbiri Türk olmayabilir.

Biz türklerin yabancı dili belirli bir noktaya (B1 – B2 seviyeleri) kadar geliştirdikten sonra daha da ilerlemek adına dil eğitimini gerekli görmememiz ya da bu konuda bir yatırım yapmamamız bu tablonun temel sebebidir. Elbette bu durum sadece ülkemiz insanlarının karakteristikleri ile ilgili değil. Türkiye’ye vize uygulanması ve döviz kuru gibi imkanları kısıtlı hale getiren önemli etmenler de söz konusu. Türkiye ile İtalya’yı kıyaslar isek bizlerin vize alma zorunluluğumuz hem maliyet, hem zaman kaybı, hem ekstra uğraşlar anlamına gelmektedir. Diğer yandan € – ₺ paritesi de Türkiye’de para kazanan bir bireyin kazancını yurt dışında harcaması esnasında parasının değer kaybına uğramasına yol açmaktadır. Dolayısıyla nüfusumuz birçok ülkeden daha fazla olsa da istatistiki açıdan onların gerisinde kalmaktayız.

Ülke Bazlı 2017 Yılında Malta'da Eğitim Alan Kişi Sayıları

İtalya:25.594 kişi
Almanya:10.277 kişi
Fransa:9.138 kişi
Rusya:4.818 kişi
Brezilya:4.519 kişi
Polonya:4.512 kişi
İspanya:3.611 kişi
Avusturya:3.107 kişi
Japonya:2.924 kişi
İsviçre:2.382 kişi
Türkiye:2.329 kişi
Çekya:1.475 kişi
Kolombiya:1.288 kişi
Hollanda:1.179 kişi
Güney Kore:1.031 kişi
Ukrayna:782 kişi
Belçika:741 kişi
Slovakya:664 kişi
İsveç:630 kişi
Diğer Ülkeler:6.189 kişi